கொள்கலன்களில் தோட்டம்

வணக்கம் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகும் தலைப்பு Container Gardening அதாவது கொள்கலன்களில் தோட்டம்.

இன்றைய சூழலில் மக்கள் இந்த கொள்கலன் தோட்டங்களில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதற்கு முக்கியமான காரணம் இடம் தான். தொட்டிகளில் செடிகளை வளர்ப்பதன் மூலம் இடப்பற்றாக்குறையை நம்மால் சமாளிக்க முடியும். ஏற்கனவே தோட்டம் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் இது செடி வளர்க்க கூடுதல் இடத்தை கொடுக்கின்றது. இதில் அப்படி என்னதான் பெரிதாக வளர்த்திட முடியும் என்று தானே நினைக்கிறீர்கள்! எல்லாமே வளர்க்கலாம் என்பது தான் இங்கு நமக்கு கூடுதல் அனுகூலம். ஆம் முளைக்கீரையிலிருந்து பழங்காய்க்கும் மரம் வரை இந்த முறையில் எல்லாமே வளர்க்கலாம்.

கேட்க நல்லாருக்கு இல்லையா? சரி அப்படியே இதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகளை பார்ப்போம். தொட்டிகளில் அல்லது கொள்கலன்களில் தோட்டம் அமைப்பதற்கு நாம் முக்கியமாக 5 விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

  1. இடம்
  2. நீர் ஊற்றுதல்
  3. சிறந்த கொள்கலன்கள்
  4. வடிகால்
  5. வளர்க்கும் மண்

நாம் ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம். … Continue reading

Advertisements

CONTAINER GARDENING

Container gardening is on the bloom now people feel it flexible

Other than that both people with land space and who don’t have space can grow in container. For people with land space it provides more space to grow and for people with no land space it gives an opportunity to grow.

Despite this you can grow almost everything in a container. Some essentials in container gardening are

  1. Location
  2. Watering
  3. Beat containers
  4. Drainage
  5. Filling

Location

Most of the vegetables require good sunlight. So choose a location that receives 5-6 hours of bright sunlight. South or west facing locations are the best. Place them close to your house to reach out. Usage of window ledges and balconies is a great way to start up if you don’t have enough space. But make sure the pots are properly secured form blowing off during windy climate.

Watering

It is the Number one priority for container plants as they do not have access to constant supply of water. It is good to water them twice in a hot day to prevent them from drying within hours. They may be damaged so much that you do not just wet the surface but allow it to soak down to roots. For convenience trip irrigation can be used, this comes in handy when you are away in summer.

Choosing the best containers

Containers come in all shapes, sizes colors and materials. Plastic and wood are tried and tested materials. But you can unleash your creativity. Just make sure that the container you use are clean and does not release any chemical in long time. Large pots can also be used to grow some plants that are native in your area.

Dwarf varieties of trees can also be grown in large containers to get fresh supply. There are plenty of options available to use vertical space too. If you are creating a vertical garden along your wall, remember they release heat but also they keep the plants warm at night

Drainage

It is very essential to provide good drainage. Plats get killed if their roots are water logged. Make sure there are adequate drainage holes and they are free from dirt or blockages. Adding a shallow layer of broken pottery or stones to the base of the pot often helps to improve drainage. The aim is to cover the drainage holes do that the soil does not leak out while still providing gaps to excess water to drain through.

Filling

Fill the pot with potting soil or your home made compost. Don’t use soil from the garden as they are usually heavy and may contain weeds and soil born pests. Using a moisture retentive and light weight mix is the best for containers. It will need topping up each season to replenish nutrients which have been used up.

We hope that this post would have been useful to you. CONTINUE TO SUPPORT US! Happy farming.

இந்த பதிவை தமிழில் காண இங்கே அழுத்தவும்!

​மல்லிகையை பாதிக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் (மல்லிகை வளர்ப்பு பாகம் 2)

மல்லிகை செடி பொதுவாக பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களால் பாதிப்படையாது என்றாலும், சில நேரங்களில் அருகில் உள்ள செடிகள் அல்லது மண்ணினாலோ அவை ஈர்க்கப்படலாம். பூச்சிகள் பொதுவாக உலர்ந்த நேரங்களிலும், நோய்கள் ஈரப்பதம் மிக்க நாட்களிலும் இவற்றை பாதிக்கும். … Continue reading

Jasmine – Pests and Diseases (Growing jasmine part 2)

#acfarm

Though jasmine is less affected by pests and diseases, there are certain times when a neighboring plant or the soil can attract pests and diseases to jasmine.  Most pests infect jasmine during the dry times while the diseases which are fungal attacks are caused in moist periods. … Continue reading

மல்லிகை வளர்ப்பு பாகம்-1

மல்லிகை நம் அனைவருக்கும் மிகவும் பரிட்சயமான ஒரு மலர். அதனுடைய நறுமணம் மற்றும் அழகிய சிறிய வெள்ளை மலர்கள் அனைவரையும் கவரக்கூடியவை.

இந்தியவில் பொதுவாக மூன்று வகையான மல்லிகை பூக்கள் உண்டு. … Continue reading

How To Grow Potatoes In A Container

Growing potatoes in containers can make gardening accessible for the small space gardener. When you grow potatoes in a container, harvesting is easier because all the tubers are in one place. Potatoes can be grown in a potato tower, garbage can, Tupperware bin or even a gunnysack or burlap bag. The process is simple and something the entire family can enjoy from planting to harvesting.

… Continue reading

உருளைக்கிழங்கு வளர்ப்பு- கொள்கலகன்களிலும், பைகளிலும் வளர்ப்பது எப்படி?

கொள்கலன்களில் உருளைக்கிழங்கினை வளர்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் இடப்பிரச்சனையை அழகாக சமாளிக்கலாம். உருளைக்கிழங்குகளை கொள்கலன்களில் பயிரிடுவதன் மூலம் அதனை எளிதாக அறுவடை செய்யலாம் ஏனெனில் எல்லா கிழங்குகளும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும். உருளைக்கிழங்குகளை கோபுரங்களில், குப்பை தொட்டிகளில்(waste paper basket), வளர் பைகளில்(Grow bags), ஏன் சாக்குகளில் கூட வளர்க்கலாம். இந்த முறை மிக சுலபமானது. விதைப்பிலிருந்து அறுப்பு வரை முழு குடும்பமாக பங்கு கொண்டு மகிழ கூடிய செயல்முறை இது.

… Continue reading