கொள்கலன்களில் தோட்டம்

வணக்கம் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகும் தலைப்பு Container Gardening அதாவது கொள்கலன்களில் தோட்டம்.

இன்றைய சூழலில் மக்கள் இந்த கொள்கலன் தோட்டங்களில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதற்கு முக்கியமான காரணம் இடம் தான். தொட்டிகளில் செடிகளை வளர்ப்பதன் மூலம் இடப்பற்றாக்குறையை நம்மால் சமாளிக்க முடியும். ஏற்கனவே தோட்டம் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் இது செடி வளர்க்க கூடுதல் இடத்தை கொடுக்கின்றது. இதில் அப்படி என்னதான் பெரிதாக வளர்த்திட முடியும் என்று தானே நினைக்கிறீர்கள்! எல்லாமே வளர்க்கலாம் என்பது தான் இங்கு நமக்கு கூடுதல் அனுகூலம். ஆம் முளைக்கீரையிலிருந்து பழங்காய்க்கும் மரம் வரை இந்த முறையில் எல்லாமே வளர்க்கலாம்.

கேட்க நல்லாருக்கு இல்லையா? சரி அப்படியே இதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகளை பார்ப்போம். தொட்டிகளில் அல்லது கொள்கலன்களில் தோட்டம் அமைப்பதற்கு நாம் முக்கியமாக 5 விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

  1. இடம்
  2. நீர் ஊற்றுதல்
  3. சிறந்த கொள்கலன்கள்
  4. வடிகால்
  5. வளர்க்கும் மண்

நாம் ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம். … Continue reading

Advertisements

CONTAINER GARDENING

Container gardening is on the bloom now people feel it flexible

Other than that both people with land space and who don’t have space can grow in container. For people with land space it provides more space to grow and for people with no land space it gives an opportunity to grow.

Despite this you can grow almost everything in a container. Some essentials in container gardening are

  1. Location
  2. Watering
  3. Beat containers
  4. Drainage
  5. Filling

Location

Most of the vegetables require good sunlight. So choose a location that receives 5-6 hours of bright sunlight. South or west facing locations are the best. Place them close to your house to reach out. Usage of window ledges and balconies is a great way to start up if you don’t have enough space. But make sure the pots are properly secured form blowing off during windy climate.

Watering

It is the Number one priority for container plants as they do not have access to constant supply of water. It is good to water them twice in a hot day to prevent them from drying within hours. They may be damaged so much that you do not just wet the surface but allow it to soak down to roots. For convenience trip irrigation can be used, this comes in handy when you are away in summer.

Choosing the best containers

Containers come in all shapes, sizes colors and materials. Plastic and wood are tried and tested materials. But you can unleash your creativity. Just make sure that the container you use are clean and does not release any chemical in long time. Large pots can also be used to grow some plants that are native in your area.

Dwarf varieties of trees can also be grown in large containers to get fresh supply. There are plenty of options available to use vertical space too. If you are creating a vertical garden along your wall, remember they release heat but also they keep the plants warm at night

Drainage

It is very essential to provide good drainage. Plats get killed if their roots are water logged. Make sure there are adequate drainage holes and they are free from dirt or blockages. Adding a shallow layer of broken pottery or stones to the base of the pot often helps to improve drainage. The aim is to cover the drainage holes do that the soil does not leak out while still providing gaps to excess water to drain through.

Filling

Fill the pot with potting soil or your home made compost. Don’t use soil from the garden as they are usually heavy and may contain weeds and soil born pests. Using a moisture retentive and light weight mix is the best for containers. It will need topping up each season to replenish nutrients which have been used up.

We hope that this post would have been useful to you. CONTINUE TO SUPPORT US! Happy farming.

இந்த பதிவை தமிழில் காண இங்கே அழுத்தவும்!

How To Grow Potatoes In A Container

Growing potatoes in containers can make gardening accessible for the small space gardener. When you grow potatoes in a container, harvesting is easier because all the tubers are in one place. Potatoes can be grown in a potato tower, garbage can, Tupperware bin or even a gunnysack or burlap bag. The process is simple and something the entire family can enjoy from planting to harvesting.

… Continue reading

உருளைக்கிழங்கு வளர்ப்பு- கொள்கலகன்களிலும், பைகளிலும் வளர்ப்பது எப்படி?

கொள்கலன்களில் உருளைக்கிழங்கினை வளர்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் இடப்பிரச்சனையை அழகாக சமாளிக்கலாம். உருளைக்கிழங்குகளை கொள்கலன்களில் பயிரிடுவதன் மூலம் அதனை எளிதாக அறுவடை செய்யலாம் ஏனெனில் எல்லா கிழங்குகளும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும். உருளைக்கிழங்குகளை கோபுரங்களில், குப்பை தொட்டிகளில்(waste paper basket), வளர் பைகளில்(Grow bags), ஏன் சாக்குகளில் கூட வளர்க்கலாம். இந்த முறை மிக சுலபமானது. விதைப்பிலிருந்து அறுப்பு வரை முழு குடும்பமாக பங்கு கொண்டு மகிழ கூடிய செயல்முறை இது.

… Continue reading

Growing Potatoes(Part -2)

LOCATION When growing your own potatoes choose an open position in full sun. Use a well-draining and fertile soil. Avoid soil where potatoes have grown for two years continuously as this will increase the risk of disease. More alkaline soil is preferable while growing potatoes. SEED POTATOES Keep the potatoes in cool light place to… Continue reading Growing Potatoes(Part -2)

GROWING POTATOES (Part-1)

Types of potatoes

One of the easiest root crops to grow is potatoes. Plus, they’re fun to grow and a small area can provide a nice yield of this tasty vegetable. Early spring is the best time to plant them. So here are a few hints on how to grow potatoes in the garden in our upcoming posts.

One of the bonuses of growing potatoes is that you can eat them at various stages of growth. The young ‘new potatoes’ are often harvested and cooked with peas and gravy, while most are allowed to reach maturity and are eaten or stored for use throughout the winter. … Continue reading

இஞ்சிக்கு இருக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் (இஞ்சி வளர்ப்பு பாகம்-2 )

முதலாவது நீங்கள் எங்கள் கடந்த பதிவுக்கு அளித்த பெரும் வரவேற்பிற்காக நன்றி! அதனால் அடுத்த செடியின் வளர்ப்பு பற்றின பதிவிற்கு போகுமுன் நீங்கள் எங்களிடம் கேட்டதை உங்களுக்கு அளிக்க விரும்பினோம் அதுவே இந்த பதிவு. ஆம் இந்த பதிவில் சிலர் கேட்டுகொண்டதற்கு இணங்க இஞ்சி செடிக்கு வரும் அச்சுறுத்தல்கள் பற்றியும் அவற்றை எப்படி மேற்கொள்வது என்பதை பற்றியும் பார்ப்போம். (குறிப்பு: இந்த பதிவு சிறிது நீளமாக உள்ளது அதற்காக எங்களை மன்னியுங்கள், உங்களுக்கு அனைத்தும் தெரிய வரவேண்டும்… Continue reading இஞ்சிக்கு இருக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் (இஞ்சி வளர்ப்பு பாகம்-2 )