உருளைக் கிழங்கு வளர்த்தல் [பாகம்-1]உருளைக் கிழங்கின் வகைகள்

மிக எளிதாக வளர்க்கக்கூடிய கிழங்கு வகைகளில் உருளைக் கிழங்கும் ஒன்று. இவை வளர்ப்பதற்கு வேடிக்கையானது அதுமட்டுமல்லாமல் இது குறைந்த இடத்திலேயே மிக சிறந்த மகசூல் அளிக்கக் கூடியது. இள வசந்தமே இவற்றை பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற காலம். இனி வர இருக்கும் பதிவுகளில் இதை எளிதாய் வளர்க்கும் முறைகளை பற்றி பார்ப்போம். … Continue reading

உருளைக்கிழங்கு வளர்ப்பு (பாகம்-2)

இடம்:
உருளைக்கிழங்கு வளர்ப்பதற்கு இடம் திறந்த வெளியாகவும் சூரிய ஒளி அதிகம் படும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும். உருளைக்கிழங்கிற்கு வளமான மற்றும் நன்றாக வடிகால் இருக்கக் கூடிய நிலமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டு வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாக உருளைக் கிழங்கு விளைந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லதில்லை ஏனென்றால் நோய்கள் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு அதில் அதிகம். காரத் தன்மை (alkaline) அதிகம் இருக்கக் கூடிய நிலமானது உருளை வளர்ப்பிற்கு நல்லது. … Continue reading

இஞ்சியின் ஆரோக்கிய நலன்கள்

பக்கவாதம் மற்றும் இருதய நோய்
இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் இவை அனைத்திற்குமே இரத்த உறைதலை தடுக்கும் தன்மை கொண்டவை. இவற்றை ஒன்றாய் உட்கொண்டால் இவை இருதய நோய்களுக்கும், பக்கவாதத்துக்கும் சக்திவாய்ந்த எதிரியாக இருக்கின்றன. … Continue reading

THREATS TO GINGER (GROWING GINGER PART-2 )

First of all thank you all for your overwhelming response on our last post. Despite of jumping to our next plant celebrity we wanted to give what you wished for. Yes, this post is all about some sources of threats for your ginger and how to battle them as some of our followers were keen in knowing so. Here we go…
(P.s : The post is little lengthier Sorry for that we wanted you to know everything) … Continue reading

GROWING GINGER

Ginger plant (Zingiber officinale) may seem like a mysterious herb to grow. The knobby ginger root is found in grocery stores but very rarely do you find it in your local nursery. So can you grow ginger at home? The answer is yes, you can. Not only is growing ginger plants possible, it is easy as well. Let’s take a look at how to grow ginger in your garden. … Continue reading

When is Earth Day 2017 and what is it all about? Everything you need to know about the environmental event

Anybody Can Farm

This Saturday is Earth Day 2017 , so it’s the perfect time to start thinking about the planet we live on – and how to save it.

Every year, more than one billion people across the world mark the event by showing support for environmental protection .

Festivals, rallies and outdoor events are held in nearly 200 countries – often, with the support of A-list celebrities and political leaders.

But why do we celebrate Earth Day? And how is it observed by people globally?

Here, we provide a guide to the event, which takes place on April 22 each year.

header Earth Day

When is Earth Day?

Earth Day is celebrated on April 22 every year.

What is Earth Day?

Earth Day aims to encourage people across the world to be more environmentally friendly.

This might mean increasing the amount they recycle, volunteering for a local green project or installing solar panels in…

View original post 578 more words